Tilgang

Med forandring i livet har vi brug for indre stabilitet og venlige forhold til andre og sig selv.

Mit tilgang er først og fremmest at forstå

Mit tilgang er først og fremmest at forstå, hvad det vil sige at være menneske på godt og ondt. Jeg tager udgangspunkt i, hvad vi i dag forstår om det menneskelige sind, og hvad forskning fortæller os, fx om hvordan menneskers følelsesmæssige hjerne fungerer.

Hvad er det for vilkår vi har som mennesker? Hvad er det for typiske kriser og overgange vi befinder os i på forskellige tidspunkter i livet? Hvilke strategier har vi lært gennem livet til at møde og håndtere de kriser og udfordringer med?

Vi mennesker er sociale væsener, og vi må altid forstå os selv i relation til andre mennesker. Gennem livet er vi i gang med at knytte og bryde bånd til andre mennesker og til det, der har værdi og betydning for os.

Compassion

Jeg arbejder ud fra en compassion-fokuseret tilgang inspireret af Paul Gilbert, University of Derby, der kombinerer nyere hjerneforskning med buddhistisk filosofi.

Compassion betyder at vise et omsorgsfuldt engagement overfor andres og egen lidelse; at forebygge lidelse og skabe trivsel. At man med et venligt blik bestræber sig på at forstå og finder styrke og mod til at gøre det rigtige.

Jeg sætter fokus på mødet med lidelse, fordi det er her, dit forhold til dig selv og andre står sin prøve. Det er ikke så svært at være venlig, når det går godt. Men hvad med når livet gør ondt?
Hvordan håndterer du skuffelser, nederlag og tab i livet? Hvordan møder du vanskelige vilkår, der ikke kan ændres? Er du kritisk og bebrejdende, eller er du venlig og opbakkende? Det gør en afgørende forskel, hvordan du behandler andre og ikke mindst dig selv. Hvis du er selvkritisk og selvbebrejdende underminerer du dig selv. Viser du dig selv compassion, vil det gøre, at du bygger din selvtillid op og står stærkere i livet.

Personlig integritet

Personlig integritet handler om, at der er overensstemmelse mellem det, du siger, og det du gør over tid. Ved du, hvad du står for, og hvad du går efter? Handler du i overensstemmelse med det?

For at det kan blive muligt, må du vide, hvad der er vigtigt og har værdi for dig i livet. Du må også være i stand til at mærke, hvad der føles godt eller skidt for dig, og hvor dine grænser går.

At handle med integritet, betyder at handle i overensstemmelse med det, du står for. Det indebærer at du kan samle dig og fokusere på det, du har sat dig for. At du kan afgrænse dig fra det, du ikke vil bruge din energi på. At du kan beslutte dig og blive ved med at gå, også når du møder forhindringer på din vej.

Jeg sætter fokus på personlig integritet, fordi der i livsomstændigheder med mange forandringer er brug for indre stabilitet. Der er mange former for pres og forventninger gennem normer og trends, som det er vigtigt at kunne forholde sig reflekteret til. Du har brug for at få godt fat i dig selv, så du ved, hvad du skal styre efter.

Livsbalance

Livsbalance handler om at være virksom i livet og udfolde sig meningsfuldt uden overforbrug af egne ressourcer. Overforbrug fører før eller siden til en stress. Vi er forskellige som mennesker, både hvad angår personlighed og livomstændigheder. Derfor er der også forskel på, hvor balancepunktet ligger for den enkelte.

Jeg sætter fokus på livsbalance, fordi vi lever i et samfund med høj grad af kompleksitet. Der er hele tiden meget at vælge imellem og meget at tage stilling til. Man skal indgå i mange forskellige sammenhænge og leve op til mange forventninger. Derfor er der også stor mulighed for at komme ud af balance. Når du er ude af balance, kommer du let til at bruge dine kræfter uhensigtsmæssigt, og det er sværere at finde retning.

Jeg arbejder med 5 aspekter ved livsbalance

  • Work-Life balance. Har du den rette balance mellem arbejdsliv og privatliv? Har du taget stilling til, hvor meget forskellige områder af dit liv skal fylde? Ved du, hvad der har værdi for dig i livet? Hvad er vigtigst for dig?
  • Præstationsbalance. Er der balance mellem ambition og realisme i det, du forventer af dig selv? Har du den rette prioritering af, hvad du påtager dig, og hvad du vælger fra? Står du ved dine ambitioner og går du efter dem? Er dine krav til dig selv rimelige, eller har du tendens til perfektionisme?
  • Relationel balance. Har du den rette balance mellem hensyn til andres behov og hensyn til dine egne behov? Har du tendens til at være mere ”ovre i andre” end ”hjemme hos dig selv”? Kan du leve dig ind i andre menneskers situation? Tager du for meget ansvar eller måske for lidt?
  • Følelsesmæssig balance. Er der balance i den måde, du regulerer dine følelser? Er der balance i din personlige gennemslagskraft? Er du drevet af at opnå anerkendelse hos andre? Har du tendens til at blive vred eller ængstelig? Kan du blive du høj på ideer og drive? Kan du finde ro og fred med det, der er?
  • Energibalance. Er der balance mellem aktivitet og restitution i dit liv? Hvordan ser dit personlige energiregnskab ud? Er der balance i dit energiforbrug? Hvad dræner dig og hvad giver dig energi? Har du en tilværelse, som du har energi nok til at opretholde?

Livsbalance

Livsbalance handler om at være virksom i livet og udfolde sig meningsfuldt uden overforbrug af egne ressourcer. Overforbrug fører før eller siden til en stressreaktion. Vi er forskellige som mennesker, både hvad angår personlighed og livomstændigheder. Derfor er der også forskel på, hvor balancepunktet ligger for den enkelte.

Jeg sætter fokus på livsbalance, fordi vi lever i et samfund med høj grad af kompleksitet. Der er hele tiden meget at vælge imellem og meget at tage stilling til. Man skal indgå i mange forskellige sammenhænge og leve op til mange forventninger. Derfor er der også stor mulighed for at komme ud af balance. Når du er ude af balance, kommer du let til at bruge dine kræfter uhensigtsmæssigt, og det er sværere at finde retning.

Jeg arbejder med 5 aspekter ved livsbalance

  • Work-Life balance. Har du den rette balance mellem arbejdsliv og privatliv? Har du taget stilling til, hvor meget forskellige områder af dit liv skal fylde? Ved du, hvad der har værdi for dig i livet? Hvad er vigtigst for dig?
  • Præstationsbalance. Er der balance mellem ambition og realisme i det, du forventer af dig selv? Har du den rette prioritering af, hvad du påtager dig, og hvad du vælger fra? Står du ved dine ambitioner og går du efter dem? Er dine krav til dig selv rimelige, eller har du tendens til perfektionisme?
  • Relationel balance. Har du den rette balance mellem hensyn til andres behov og hensyn til dine egne behov? Har du tendens til at være mere ”ovre i andre” end ”hjemme hos dig selv”? Kan du leve dig ind i andre menneskers situation? Tager du for meget ansvar eller måske for lidt?
  • Følelsesmæssig balance. Er der balance i den måde, du regulerer dine følelser? Er der balance i din personlige gennemslagskraft? Er du drevet af at opnå anerkendelse hos andre? Har du tendens til at blive vred eller ængstelig? Kan du blive du høj på ideer og drive? Kan du finde ro og fred med det, der er?
  • Energibalance. Er der balance mellem aktivitet og restitution i dit liv? Hvordan ser dit personlige energiregnskab ud? Er der balance i dit energiforbrug? Hvad dræner dig og hvad giver dig energi? Har du en tilværelse, som du har energi nok til at opretholde?
(+45) 40 44 17 63
kontakt@metteroenn.dk