Samtaleforløb

Personlige samtaler om arbejdslivet og livet i det hele taget

Samtaleforløb

Coaching og sparring er samtaler, der tager udgangspunkt i arbejdslivet. Det vil typisk være hjælp til at håndtere udfordringer og belastninger i arbejdet. Udgangspunktet er arbejdskonteksten og de krav og forventninger, der stilles her.

Samtaleterapi er samtaler, der tager udgangspunkt i personens hele liv. Her er formålet at leve i bedre overensstemmelse med det, der har værdi for personen, såvel som med de vilkår og livet stiller.

  • Du får hjælp til at møde og håndtere udfordringer, svære vilkår og kriser i dit liv
  • Du får hjælp til at se på dine personlige mønstre, dvs. de måder du typisk reagerer på, handler på, tænker og forholder dig på. I det hele taget hvordan du går til tingene i forskellige sammenhænge i dit liv.
  • Du får hjælp til at forstå din personlige historie, og hvordan dine personlige mønstre er opstået, og ikke mindst hvordan du kan bryde dem, der ikke tjener dig længere. Ofte har dine gamle strategier tjent dig godt tidligere i livet men kommer til at spænde ben for dig i dit liv i dag.
  • Du får hjælp til at finde mere fleksible og livsduelige strategier til, hvordan du forholder dig til andre og dig selv. Ofte er der brug for mere selvomsorg og mindre selvkritik. Der er brug for at sætte gode grænser. Du får hjælp til at udvikle et personligt lederskab med compassion.
(+45) 40 44 17 63
kontakt@metteroenn.dk