Samarbejde og konflikt

Med hjælp til processen kan forskelligheder blive en ressource i samarbejdet.

Udvikling af samarbejde og håndtering af konflikt

I samarbejde er der mange forskelligheder mellem personer og grupper. Der er forskellige fag, roller og personligheder. Dem, der skal arbejde sammen, kommer måske fra forskellige sammenhænge og kulturer. Det er ofte nødvendigt at forskellige perspektiver og kompetencer kommer i spil, når man skal løse komplekse opgaver sammen. Når det lykkes, er der grobund for bevægelse, synergi og kreativitet. Men forskelligheder giver også udfordringer, og indimellem bliver det anledning til konflikt.

Jeg tilbyder hjælp til at udvikle samarbejde og håndtere konflikt.

Uenigheder og misforståelser kan optrappes til konflikter. Det kan blive så fastlåst, at der er brug for hjælp udefra til at genetablere dialog og samarbejde. Så forskellighederne kan omsættes til brændstof for udvikling.

Jeg tilbyder proceskonsultation og mægling, der hjælper til at etablere dialog og skabe fælles fokus på fælles opgaver, mål og udfordringer. Det styrker og udvikler samarbejdet.

(+45) 40 44 17 63
kontakt@metteroenn.dk