Kulturforandring

Organisatoriske forandringer kalder på forandring af kulturen i hverdagens praksis

Proceshjælp til at forandre hverdagens praksis og kultur

Når der sker forandringer i organisationen som fx omstruktureringer, nedskæringer eller fusion, giver det rystelser i relationerne.

Det kan have dyb indvirkning på de mennesker, som er deltagere i forandringen. Det kan være svært at være aktør, når man føler sig som offer for forandringen.

Forandringer griber ind i de måder, vi skal agere på i hverdagens praksis. Det er svært at ændre vaner. Meget af det, vi gør i arbejdet, er blevet rutine, og derfor er det ikke noget, vi er beviste om i hverdagen. Men forandring kræver bevidsthed. Vi skal have fat i den konkrete adfærd i hverdagens praksis, hvis vi vil i mål med forandringerne. Det er ikke nok at tale om det.

Samtidig griber det ind i vores selvforståelse og mening i arbejdet. Vores identitet kan komme i spil. Derfor er der ofte stærke følelsesmæssige reaktioner i forandringsprocesser. Der kan være brug for hjælp til at håndtere følelser, til at skabe ny mening og til at finde fodfæste i det nye.

Jeg tilbyder proceskonsultation og hjælp til at lede og gennemføre processer, der skaber den ønskede kulturforandring. Vi starter med visionen og ser på, hvad det er for en praksis i hverdagen, der skal forandres.

  • Der skal arbejdes med konkret adfærd og indstilling i hverdagen, for at forandringer bliver til noget i praksis.
  • Der skal arbejdes med fokuserede indsatser over tid, hvor man arbejder med det lange seje træk. Der skal mange gentagelser til, for at etablere nye vaner.
(+45) 40 44 17 63
kontakt@metteroenn.dk